Važno – prijava teme diplomskog rada

Svi studenti koji planiraju završiti studij do 30.09.2017. obavezni su do 15.07.2017 prijaviti temu diplomskog rada.

Potrebno je ispuniti obrazac i poslati ga mentoru na potpis. Nakon toga obrazac se mora dostaviti u referadu. 

Obrazac možete naći ovdje  – http://www.efos.unios.hr/referada/obrasci-za-studente/

Obrazac možete popuniti i poslati mailom ili osobno sa mentorom