MAKROEKONOMIJA U ZNANOSTI I STVARNOSTI

Predavanja iz Makroekonomije počinju u petak 04.11.2016 i odvijat će se prema sljedećem rasporedu i satnici

 

  • 4.11.2016. od 16:00 (5 sati nastave) 
  • 5.11.2016. od 8:00 (5 sati nastave)
  • 25.11.2016. od 14:00 do 15:30 (pretkolokvij) – poslije pretkolokvija nastava 
  • 26.11.2016. od 8:00 nastava (ukupno nastava: 25.11. i 26.11. 10 sati)
  • 9.12.2016. od 14:00 do 15:30 (1. kolokvij) – poslije kolokvija nastava 
  • 10.12.2016. od 8:00 nastava (ukupno nastava: 9.12. i 10.12. 10 sati)
  • 21.12.2016. od 16:00 2. kolokvij.

Napomena:

Predkolokviji i kolokviji održat će se u datume predviđene po rasporedu od 14:00